Κλιματική αλλαγή

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Η Μεταβολή του Προσώπου της Μεσογείου: Ανάλυση Τάσεων Απόκλισης Θερμοκρασίας και Κλιματικών Επιπτώσεων από το 1982 μέχρι το Παρόν

Η Μεσόγειος Θάλασσα, γνωστή για τα μοναδικά οικολογικά και κλιματικά της χαρακτηριστικά, υφίσταται αξιοσημείωτες αλλαγές στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της…

Προτεινόμενες δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος από την Ερημοποίηση λόγω της Κλιματικής Αλλαγής

Η προστασία του περιβάλλοντος από την ερημοποίηση που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή απαιτεί μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση. Η ερημοποίηση…

Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον πλανήτη με ποιους κινδύνους και ποιες οι προτάσεις για την προστασία του πλανήτη από τις επιδράσεις της;

Η κλιματική αλλαγή έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στον πλανήτη, καλύπτοντας διάφορες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.  Ακολουθούν μερικές από τις βασικές…

Τι είναι η κλιματική αλλαγή πως επηρεάζει τον πλανήτη με ποια αποτελέσματα και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να την αντιστρέψει;

Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στα κλιματικά πρότυπα της Γης, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις, τα…