Τραπεζικό σύστημα

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος κατά τα χρόνια του μεσαίωνα ποιες ήταν οι σημαντικότερες τράπεζες και τι υπηρεσίες προσέφεραν

Κατά τον Μεσαίωνα, το τραπεζικό σύστημα ήταν αρκετά διαφορετικό από το σύγχρονο σύστημα που έχουμε σήμερα. Οι τραπεζικές δραστηριότητες δεν ήταν…