Σύνθλιψη

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Τι είναι η σύνθλιψη ενός υποβρυχίου στο βάθος του ωκεανού πως δημιουργήται και τι δυνάμεις ενεργούν και σε πόσο χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται;

Όταν ένα υποβρύχιο καταδύεται στα βάθη του ωκεανού, βιώνει συμπίεση λόγω της αυξανόμενης πίεσης που ασκείται από το περιβάλλον νερό. Αυτή…