Περιαστικές πυρκαγιές

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Βλάβες στο περιβάλλον μετά από μεγάλες περιαστικές πυρκαγιές και τρόποι και δράσεις αποκατάστασης του.

Οι μεγάλες περιαστικές πυρκαγιές μπορούν να έχουν σημαντικές και εκτεταμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές οι πυρκαγιές, που συμβαίνουν στις περιοχές διεπαφής…