Μινγκ

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Η δυναστεία των Μινγκ

Η δυναστεία των Μινγκ ήταν μια από τις πιο σημαντικές δυναστείες στην κινεζική ιστορία, που κυβέρνησε από το 1368 έως…