Μεταφορά στον Χρόνο

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Είναι Επιστημονικά δυνατή η Μεταφορά  στον Χρόνο τι Εξοπλισμός θα χρειαστεί και ποια θα ειναι η Επίδραση στον Άνθρωπο που θα μεταφερθεί;

Με βάση την τρέχουσα επιστημονική κατανόηση και θεωρίες, το ταξίδι στο χρόνο στο παρελθόν θεωρείται άκρως θεωρητικό και παραμένει καθαρά…