Μεσόγειος

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Η Μεταβολή του Προσώπου της Μεσογείου: Ανάλυση Τάσεων Απόκλισης Θερμοκρασίας και Κλιματικών Επιπτώσεων από το 1982 μέχρι το Παρόν

Η Μεσόγειος Θάλασσα, γνωστή για τα μοναδικά οικολογικά και κλιματικά της χαρακτηριστικά, υφίσταται αξιοσημείωτες αλλαγές στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της…