Μάρτυρες Ιεχωβά

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Η ιστορία των Μαρτύρων του Ιεχωβά κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι διώξεις τους από τους Γερμανούς

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά υπέστησαν σημαντικές διώξεις υπό το ναζιστικό καθεστώς στη Γερμανία. Η…