Ερημοποίηση

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Προτεινόμενες δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος από την Ερημοποίηση λόγω της Κλιματικής Αλλαγής

Η προστασία του περιβάλλοντος από την ερημοποίηση που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή απαιτεί μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση. Η ερημοποίηση…