Δασική Φωτιά

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Διαδικασίες ενεργοποίησης υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση μεγάλης περιαστικής φωτιάς

Η αντιμετώπιση μιας μεγάλης αστικής πυρκαγιάς απαιτεί συντονισμένη απόκριση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της ασφάλειας των…

Γιατί υπάρχει Αύξηση Περιαστικών και Δασικών Πυρκαγιών  σε όλο τον κόσμο και τι μπορούμε να κάνουμε για να το μετριάσουμε;

Οι περιαστικές και υπεραστικές πυρκαγιές έχουν πράγματι αυξηθεί παγκοσμίως για διάφορους λόγους. Ας διερευνήσουμε ορισμένους από τους παράγοντες που συμβάλλουν σε…