Γενοβέζοι

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Η Ιστορία των Γενοβέζων

Η ιστορία των Γενοβέζων, ενός λαού από την πόλη της Γένοβας στην Ιταλία, καλύπτει αιώνες δυναμικών εξελίξεων στο εμπόριο, την…