Γενετικά μεταλλαγμένα

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Τι σημαίνει για ένα αγροτικό προϊόν να είναι γενετικά μεταλλαγμένο τι μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση του στον άνθρωπο και τι μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον;

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι γεωργικά προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί μέσω τεχνικών γενετικής μηχανικής για την εισαγωγή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.…