Αντιύλη

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Αντιύλη πως δημιουργείται πως επηρεάζει το σύμπαν ποια είναι η σύσταση και η προέλευση της και πως εφαρμόζεται η χρήση της στην σύγχρονη επιστήμη ;

Η αντιύλη είναι μια θεμελιώδης έννοια στη σωματιδιακή φυσική, που αποτελείται από σωματίδια που είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα σωματίδια…