Ανθρωπότητα

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Πως θα είναι η ζωή στην γη το 2100 τι προκλήσεις θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα με την υγεία την μόλυνση τις ασθένειες και την έλλειψη τροφίμων;

Η πρόβλεψη της κατάστασης του κόσμου το 2100 είναι εγγενώς εικαστική, καθώς εξαρτάται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των…