Υγεία

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Εξέταση της Ασφάλειας Γενετικά Τροποποιημένων Φυτών για την Υγεία των Καταναλωτών

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ), ιδιαίτερα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, έχουν αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής συζήτησης και εξέτασης. Μία από τις κύριες…