Περιβάλλον

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Τι σημαίνει για ένα αγροτικό προϊόν να είναι γενετικά μεταλλαγμένο τι μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση του στον άνθρωπο και τι μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον;

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι γεωργικά προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί μέσω τεχνικών γενετικής μηχανικής για την εισαγωγή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.…

Τι είναι η κλιματική αλλαγή πως επηρεάζει τον πλανήτη με ποια αποτελέσματα και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να την αντιστρέψει;

Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στα κλιματικά πρότυπα της Γης, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις, τα…