Περιβάλλον

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Η Μεταβολή του Προσώπου της Μεσογείου: Ανάλυση Τάσεων Απόκλισης Θερμοκρασίας και Κλιματικών Επιπτώσεων από το 1982 μέχρι το Παρόν

Η Μεσόγειος Θάλασσα, γνωστή για τα μοναδικά οικολογικά και κλιματικά της χαρακτηριστικά, υφίσταται αξιοσημείωτες αλλαγές στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της…

Το φαινόµενο El Niño

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι ένα κλιματικό μοτίβο που εμφανίζεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστη αύξηση της…

Πως οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσής επηρεάζουν την υγεία των κατοίκων μιας περιοχής και την ανάπτυξη της;

Οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης μπορούν να έχουν βαθιές και πολύπλευρες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων μιας περιοχής, καθώς και…