Ζώα

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Τι ξέρουμε για τα σαλιγκάρια Lissachatina fulica ποια είναι η προέλευση τους τι ζημιές κάνουν στο περιβάλλον και πως αντιμετωπίζονται;

Το Lissachatina fulica, κοινώς γνωστό ως το γιγάντιο αφρικανικό χερσαίο σαλιγκάρι ή το αφρικανικό γιγάντιο σαλιγκάρι, είναι ένα είδος σαλιγκαριού…