Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (IDPD) γιορτάζεται παγκοσμίως στις 3 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αυτή η ημέρα στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των θεμάτων αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξης για την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία. 

Μπορείτε ελεύθερα να αναπαράγεται το άρθρο με μόνη προυπόθεση ενεργό σύνδεσμό προς την πηγή

Επιδιώκει επίσης να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Η ιδέα της αναγνώρισης μιας ημέρας για την αντιμετώπιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία προτάθηκε για πρώτη φορά από διάφορες οργανώσεις αναπηρίας και ακτιβιστές. Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στην επισημοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με την Απόφαση 47/3 στις 14 Δεκεμβρίου 1992. Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά την 47η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρώτος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1992. Η ημέρα παρέχει την ευκαιρία να γιορταστούν τα επιτεύγματα και οι συνεισφορές των ατόμων με αναπηρία, ενώ παράλληλα προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε διάφορες πτυχές της ζωής τους .

Ο πρωταρχικός σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία είναι να προωθήσει την ενσωμάτωση και την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική και πολιτική συμμετοχή. Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης, η ημέρα επιδιώκει να σπάσει τα εμπόδια και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις, ενισχύοντας ένα περιβάλλον όπου τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινοτική ζωή.

Κάθε χρόνο, ο ΟΗΕ ορίζει ένα θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες πτυχές των δικαιωμάτων και της ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια και δραστηριότητες διοργανώνονται παγκοσμίως για να σηματοδοτήσουν την ημέρα και να συμβάλουν στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία. 

Ο εορτασμός ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς και τα άτομα να αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες που προάγουν τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ζήσουν ικανοποιητική και ουσιαστική ζωή.