Νεφελίμ μυστηριώδεις μορφές της Βίβλου και η Σχέση τους με το Ελληνικό Δωδεκάθεο

Οι Νεφελίμ είναι μυστηριώδεις μορφές που αναφέρονται στην Εβραϊκή Βίβλο και συγκεκριμένα στο βιβλίο της Γένεσης και συνδέονται με την εποχή του Νώε και του Μεγάλου Κατακλυσμού. Η προέλευση και η φύση τους αποτελούν θέματα συζητήσεων και εικασιών μεταξύ μελετητών, θεολόγων και ενθουσιωδών. 

Μπορείτε ελεύθερα να αναπαράγεται το άρθρο με μόνη προυπόθεση ενεργό σύνδεσμό προς την πηγή

Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των Νεφελίμ της Βίβλου και των Ελλήνων Δώδεκα Θεών ή των ημίθεων της αρχαίας Ελλάδας, αλλά ορισμένοι έχουν κάνει παραλληλισμούς και συγκρίσεις λόγω της παρουσίας υπερφυσικών όντων και στις δύο μυθολογίες.

Εδώ είναι τι γνωρίζουμε για τους Νεφελίμ από τη Βίβλο:

  1. Βιβλική Μνεία: Ο όρος «Νεφελίμ» εμφανίζεται στη Γένεση 6:1-4:«Όταν τα ανθρώπινα όντα άρχισαν να αυξάνονται σε αριθμό στη γη και τους γεννήθηκαν κόρες, οι γιοι του Θεού είδαν ότι οι κόρες των ανθρώπων ήταν όμορφες και παντρεύτηκαν όποια από αυτές διάλεγαν. Τότε ο Κύριος είπε: «Το Πνεύμα μου δεν θα μάχεται με τους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι θνητοί. οι μέρες τους θα είναι εκατόν είκοσι χρόνια ». Οι Νεφελίμ βρίσκονταν στη γη εκείνες τις ημέρες —και επίσης μετά— όταν οι γιοι του Θεού πήγαν στις κόρες των ανθρώπων και απέκτησαν παιδιά από αυτές. Ήταν οι ήρωες της παλιάς εποχής, άνθρωποι με φήμη».
  2. Ερμηνείες: Η ταυτότητα και η φύση των Νεφελίμ έχουν γίνει αντικείμενο πολλών ερμηνειών και εικασιών. Οι διάφορες ερμηνείες περιλαμβάνουν:
    • Απόγονοι αγγελικών όντων: Μερικοί μελετητές προτείνουν ότι οι «υιοί του Θεού» που αναφέρονται στο απόσπασμα ήταν αγγελικά όντα ή έκπτωτοι άγγελοι που συζούσαν με ανθρώπινες γυναίκες, δημιουργώντας υβριδικούς απογόνους, τους Νεφελίμ.
    • Ισχυροί πολεμιστές: Το κείμενο περιγράφει τους Νεφελίμ ως «ήρωες της παλιάς εποχής, άνδρες με φήμη», υποδηλώνοντας ότι ήταν διάσημοι για τη δύναμη και την ανδρεία τους στη μάχη.
    • Συμβολικά ή μυθολογικά: Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι Νεφελίμ μπορεί να είναι συμβολικές ή μυθικές φιγούρες, που αντιπροσωπεύουν μια ηθική ή πνευματική διαφθορά στην ανθρωπότητα.
  3. Σύνδεση με την Ελληνική Μυθολογία: Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των Νεφελίμ και της ελληνικής μυθολογίας, αλλά ορισμένοι έχουν κάνει παραλληλισμούς μεταξύ των Νεφελίμ και των ημίθεων της ελληνικής μυθολογίας. Και τα δύο περιλαμβάνουν υπερφυσικά όντα ή υβριδικά πλάσματα που γεννήθηκαν από την ένωση θεϊκών και θνητών όντων. Στην ελληνική μυθολογία, οι ημίθεοι είναι τυπικά απόγονοι θεών και ανθρώπων, όπως ο Ηρακλής, ο Περσέας και ο Αχιλλέας.Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Νεφελίμ αποτελούν μέρος της αφήγησης της Εβραϊκής Βίβλου, ενώ η ελληνική μυθολογία είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση. Τα θεολογικά και κοσμολογικά πλαίσια αυτών των δύο παραδόσεων είναι διακριτά και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς εντός των αντίστοιχων πολιτισμών τους.

Συνοψίζοντας, οι Νεφελίμ είναι αινιγματικές φιγούρες από την Εβραϊκή Βίβλο που σχετίζονται με την εποχή του Νώε και του Μεγάλου Κατακλυσμού. Ενώ μοιράζονται κάποιες επιφανειακές ομοιότητες με τους ημίθεους της ελληνικής μυθολογίας, δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο, καθώς ανήκουν σε διαφορετικά θρησκευτικά και πολιτισμικά πλαίσια. Η ταυτότητα και η φύση των Νεφελίμ παραμένουν θέματα ερμηνείας και συζήτησης στο πλαίσιο της βιβλικής επιστήμης.