Η Ανάσταση Νεκρών μετά τον Αρμαγεδδώνα σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την Πίστη των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά

Η Ανάσταση των Νεκρών είναι ένα κεντρικό δόγμα στην πίστη των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά, και βασίζεται σε ερμηνείες από την Αγία Γραφή. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, η Ανάσταση Νεκρών μετά τον Αρμαγεδδώνα είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες υποσχέσεις του Θεού και σχετίζεται με το σχέδιό Του για την αποκατάσταση της γης σε έναν παράδεισο.

Μπορείτε ελεύθερα να αναπαράγεται το άρθρο με μόνη προυπόθεση ενεργό σύνδεσμό προς την πηγή

Βασικές Πηγές από την Αγία Γραφή

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στηρίζουν την πίστη τους στην Ανάσταση Νεκρών σε διάφορα βιβλικά χωρία:

  • Ιωάννης 5:28-29: «Μη θαυμάζετε τούτο· διότι έρχεται ώρα, κατά την οποία πάντες οι εν τοις μνημείοις θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού, και θέλουσιν εξέλθει· οι πράξαντες τα αγαθά, εις ανάστασιν ζωής· οι δε πράξαντες τα φαύλα, εις ανάστασιν κρίσεως».
  • Αποκάλυψη 20:12-13: «Και είδον τους νεκρούς, τους μικρούς και τους μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνοίχθησαν· και άλλο βιβλίον ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών».
  • Πράξεις 24:15: «Έχων ελπίδα εις τον Θεόν, την οποίαν και αυτοί αυτοί δέχονται, ότι μέλλει να γίνη ανάστασις νεκρών, δικαίων τε και αδίκων».

Η Ανάσταση μετά τον Αρμαγεδδώνα

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι η Ανάσταση Νεκρών θα λάβει χώρα μετά τον Αρμαγεδδώνα, μια κρίσιμη μάχη που θα καταστρέψει το παρόν παγκόσμιο σύστημα και θα ανοίξει το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού στη γη.

Η Σειρά των Γεγονότων

  1. Αρμαγεδδώνας: Ο Αρμαγεδδώνας είναι η τελική μάχη μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού, που θα καταστρέψει το υπάρχον σύστημα πραγμάτων. Αυτός ο πόλεμος περιγράφεται στην Αποκάλυψη 16:14, 16 και Αποκάλυψη 19:11-21.
  2. Έναρξη της Χιλιετούς Βασιλείας: Μετά τον Αρμαγεδδώνα, θα αρχίσει η Χιλιετής Βασιλεία του Χριστού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Χριστός και οι 144.000 που έχουν αναστηθεί σε ουράνια ζωή θα κυβερνούν τη γη. (Αποκάλυψη 20:4-6).
  3. Η Ανάσταση των Νεκρών: Κατά τη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας, οι νεκροί θα αναστηθούν. Αυτή η ανάσταση θα περιλαμβάνει τόσο τους δίκαιους όσο και τους άδικους. Οι αναστημένοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τις οδούς του Θεού και να ζήσουν σύμφωνα με αυτές, με την ελπίδα να αποκτήσουν αιώνια ζωή στη γη.
  4. Περίοδος Εκπαίδευσης και Δοκιμασίας: Όσοι αναστηθούν θα διδαχθούν τις οδούς του Θεού και θα πρέπει να επιδείξουν πίστη και υπακοή. Στο τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας, ο Σατανάς θα απελευθερωθεί για μια σύντομη περίοδο και θα δοκιμάσει την πίστη των ανθρώπων (Αποκάλυψη 20:7-10). Όσοι αποδειχθούν πιστοί θα ζήσουν αιώνια στη γη, ενώ όσοι απορρίψουν την διακυβέρνηση του Θεού θα καταστραφούν.

Ποιοι θα Αναστηθούν;

Η πίστη των Μαρτύρων του Ιεχωβά διευκρινίζει ότι θα αναστηθούν τόσο οι δίκαιοι όσο και οι άδικοι. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο και στον χρόνο της ανάστασης:

  1. Οι Δίκαιοι: Αυτοί που έχουν ζήσει σύμφωνα με τις αρχές του Θεού και έχουν εκδηλώσει πίστη θα αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή στη γη υπό την Βασιλεία του Θεού.
  2. Οι Άδικοι: Αυτοί που δεν έχουν ζήσει σύμφωνα με τις αρχές του Θεού θα αναστηθούν για να έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ακολουθήσουν τον Θεό κατά την χιλιετή Βασιλεία του Χριστού. Αν δεν ανταποκριθούν θετικά, θα αντιμετωπίσουν την “δεύτερη θάνατο” (Αποκάλυψη 20:14-15), την οριστική καταστροφή τους.

Η Χιλιετής Βασιλεία

Στη διάρκεια της χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού, πιστεύεται ότι η γη θα μεταμορφωθεί σε παράδεισο και όλοι οι αναστημένοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τους νόμους του Θεού και να ζήσουν σε αρμονία με αυτούς. Στο τέλος της χιλιετίας, θα υπάρξει μια τελική δοκιμασία όπου ο Σατανάς θα λυθεί για λίγο για να δοκιμάσει την ανθρωπότητα. Όσοι παραμείνουν πιστοί στον Θεό θα κερδίσουν την αιώνια ζωή.

Η Τελική Κρίση

Μετά τη χιλιετία, θα ακολουθήσει η τελική κρίση, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη 20:11-15. Αυτή η κρίση θα καθορίσει ποιοι θα ζήσουν αιώνια και ποιοι θα υποστούν τον δεύτερο θάνατο.

Η Έννοια της Ανάστασης για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

Η Ανάσταση Νεκρών είναι ένα ζωτικό μέρος της πίστης των Μαρτύρων του Ιεχωβά και υποδηλώνει την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Για αυτούς, η υπόσχεση της ανάστασης αποδεικνύει την επιθυμία του Θεού να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να ζήσουν σύμφωνα με τις αρχές Του και να απολαύσουν την αιώνια ζωή σε έναν παραδεισένιο κόσμο.

Η προοπτική της ανάστασης παρέχει παρηγοριά και ελπίδα στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς πιστεύουν ότι οι αγαπημένοι τους που έχουν πεθάνει θα ξαναζήσουν και θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε μια ειρηνική και δίκαιη κοινωνία. Αυτή η πίστη τους δίνει δύναμη να παραμένουν πιστοί και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής με μια προοπτική γεμάτη ελπίδα και αισιοδοξία.