Διαδικασίες Επιλογή Αεροσκαφών για την καταπολέμηση μιας Φωτιάς

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση τέτοιων πυρκαγιών, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή εναέριας υποστήριξης στις επίγειες ομάδες πυρόσβεσης. Η καταλληλότητα των πυροσβεστικών αεροσκαφών εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος και το είδος των πυρκαγιών, η τοπογραφία και το κλίμα των πληγεισών περιοχών και η διαθέσιμη υποδομή.

Μπορείτε ελεύθερα να αναπαράγεται το άρθρο με μόνη προυπόθεση ενεργό σύνδεσμό προς την πηγή

 1. Αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας:
  • Water Bombers: Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι πυροσβεστικών αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Συνήθως είναι αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας εξοπλισμένα με δεξαμενές ή σέσουλες για να συλλέγουν νερό από κοντινές πηγές νερού και να το ρίχνουν απευθείας πάνω από τη φωτιά. Τα βομβαρδιστικά νερού είναι αποτελεσματικά στην προσβολή πυρκαγιών σε ανοιχτούς χώρους και μπορούν να καλύψουν γρήγορα μεγάλες περιοχές με επιβραδυντικό πυρκαγιάς ή με σταγόνες νερού.
  • Air Tankers: Πρόκειται για μεγαλύτερα αεροσκάφη σταθερών πτερύγων ικανά να μεταφέρουν σημαντική ποσότητα επιβραδυντικού πυρκαγιάς ή νερού. Είναι κατάλληλα για εργασίες μεγάλης διάρκειας και μπορούν να κάνουν πολλές σταγόνες πριν χρειαστεί να ξαναγεμίσουν. Τα αεροπορικά δεξαμενόπλοια είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν αντιμετωπίζετε μεγάλες πυρκαγιές που εξαπλώνονται.
  • Αμφίβια αεροσκάφη: Πρόκειται για βομβαρδιστικά με νερό με την πρόσθετη ικανότητα να προσγειώνονται στο νερό, να μαζεύουν νερό ενώ ξαφρίζουν την επιφάνεια και στη συνέχεια να απογειώνονται για να το ρίξουν στη φωτιά. Τα αμφίβια αεροσκάφη είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιοχές με πολλές λίμνες ή μεγάλα υδάτινα σώματα.
 2. Ελικόπτερα:
  • Helitankers: Είναι ελικόπτερα εξοπλισμένα με δεξαμενές για να μεταφέρουν νερό ή επιβραδυντικά φωτιάς. Είναι πιο ευέλικτα από τα αεροσκάφη με σταθερές πτέρυγες, γεγονός που τους επιτρέπει να λειτουργούν σε πιο στενούς χώρους και να αιωρούνται πάνω από πηγές νερού για να ξαναγεμίσουν γρήγορα.
  • Ελικόπτερα Bucket: Αυτά τα ελικόπτερα χρησιμοποιούν μεγάλους κουβάδες κρεμασμένους σε μακριά καλώδια για να συλλέξουν νερό από λίμνες, ποτάμια ή άλλες πηγές νερού και στη συνέχεια να το απελευθερώσουν πάνω από τη φωτιά. Τα ελικόπτερα με κάδο είναι ευέλικτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η προσγείωση για αναπλήρωση.
  • Ελικόπτερα με αντλίες νερού: Ορισμένα ελικόπτερα μπορούν να εξοπλιστούν με αντλίες νερού και εύκαμπτους σωλήνες, επιτρέποντάς τους να αντλούν νερό από κοντινές πηγές νερού ή φορητές δεξαμενές νερού στο έδαφος. Αυτό επιτρέπει τη συνεχή ροή του νερού, καθιστώντας τα αποτελεσματικά σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η επιλογή των πυροσβεστικών αεροσκαφών που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κατάστασης πυρκαγιάς. Παράγοντες όπως το μέγεθος της πυρκαγιάς, το έδαφος, οι διαθέσιμες πηγές νερού και η εγγύτητα των κοινοτήτων θα επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι συντονισμένες προσπάθειες που περιλαμβάνουν πυροσβέστες εδάφους, αεροσκάφη και ομάδες διαχείρισης συμβάντων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και την προστασία ζωών και περιουσιών.

Επιλογή του κατάλληλου αεροσκάφους για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών

Η επιλογή του κατάλληλου αεροσκάφους για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη και συντονισμένη διαδικασία που λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη αντίδραση. Ενώ οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα και την τοποθεσία της πυρκαγιάς, οι ακόλουθες είναι οι γενικές διαδικασίες που ακολουθούνται στην Ελλάδα:

 1. Εκτίμηση της σοβαρότητας της πυρκαγιάς: Το πρώτο βήμα για την επιλογή πυροσβεστικού αεροσκάφους είναι η αξιολόγηση της σοβαρότητας και του μεγέθους της πυρκαγιάς. Αυτή η αξιολόγηση βοηθά στον προσδιορισμό του επιπέδου των πόρων που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και του αριθμού των απαιτούμενων αεροσκαφών.
 2. Ενεργοποίηση ομάδας διοίκησης συμβάντος: Όταν αναφέρεται μια δασική πυρκαγιά, ενεργοποιείται μια ομάδα διοίκησης συμβάντος. Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσπαθειών πυρόσβεσης και τον συντονισμό όλων των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών.
 3. Συντονισμός Πυροσβεστών και Αεροσκαφών: Οι επίγειες ομάδες πυρόσβεσης αξιολογούν την κατάσταση στο έδαφος, εντοπίζοντας τις πρώτες γραμμές της φωτιάς, τις πιθανές περιοχές εξάπλωσης της φωτιάς και τα μέρη όπου το αεροσκάφος μπορεί να ρίξει αποτελεσματικά νερό ή επιβραδυντικό πυρκαγιάς. Κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες στους πιλότους του αεροσκάφους για να εξασφαλίσουν ακριβείς και στοχευμένες ρίψεις.
 4. Διαθεσιμότητα και ανάπτυξη: Η Ελλάδα μπορεί να έχει πρόσβαση σε στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών που λειτουργούν από διάφορες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Ελληνικού Στρατού και ιδιωτικών φορέων. Η διαθεσιμότητα και η θέση αυτών των αεροσκαφών λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής. Η ομάδα διοίκησης συμβάντος διασφαλίζει ότι τα απαιτούμενα αεροσκάφη θα αναπτυχθούν στην πληγείσα περιοχή αμέσως.
 5. Τύποι και δυνατότητες αεροσκαφών: Η επιλογή του αεροσκάφους εξαρτάται από τη φύση της πυρκαγιάς και το έδαφος. Διαφορετικά αεροσκάφη έχουν διάφορες χωρητικότητες, ταχύτητες και δυνατότητες. Για παράδειγμα, τα αεροσκάφη σταθερών πτερύγων μπορούν να καλύψουν μεγάλες περιοχές με νερό ή επιβραδυντικό φωτιάς, ενώ τα ελικόπτερα είναι πιο ευέλικτα και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο στενές ή πιο δύσκολες τοποθεσίες.
 6. Πηγές νερού και σημεία αναπλήρωσης: Η εγγύτητα των πηγών νερού στις περιοχές που έχουν πληγεί από τη φωτιά είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εναέρια πυρόσβεση. Εντοπίζονται κατάλληλα υδάτινα σώματα, όπως λίμνες, ποτάμια ή δεξαμενές για εργασίες συλλογής ή αναπλήρωσης. Τα αμφίβια αεροσκάφη και τα ελικόπτερα με κουβάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πηγές νερού για γρήγορες ανατροπές.
 7. Θέματα ασφάλειας πτήσεων: Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας κατά τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Οι διαδρομές πτήσης σχεδιάζονται προσεκτικά για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλα αεροσκάφη και για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν παρεμβαίνουν στις διαδρομές εκκένωσης έκτακτης ανάγκης. Οι πιλότοι λαμβάνουν επίσης υπόψη τις καιρικές συνθήκες, την ορατότητα και τις οδηγίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
 8. Επικοινωνία και συντονισμός: Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επίγειων ομάδων πυρόσβεσης και των πιλότων του αεροσκάφους είναι κρίσιμη. Η ραδιοεπικοινωνία δημιουργείται για τη μετάδοση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, όπως αλλαγές συμπεριφοράς πυρκαγιάς, hotspot και περιοχές που απαιτούν επείγουσα προσοχή.
 9. Συντονισμός πολλών φορέων: Η Ελλάδα μπορεί να εμπλέξει πολλαπλούς φορείς και οργανισμούς στις προσπάθειες κατάσβεσης. Ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ αυτών των φορέων είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
 10. Παρακολούθηση και εναλλαγή πόρων: Καθώς οι πυρκαγιές μπορεί να διαρκέσουν μέρες ή εβδομάδες, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη μπορεί να χρειαστεί να περιστραφούν για να αποφευχθεί η κόπωση των πιλότων και να διασφαλιστεί η συνεχής παρουσία στους ουρανούς για να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά.

Οι διαδικασίες για την επιλογή πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Ελλάδα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου διαχείρισης συμβάντων που περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Καθώς οι πυρκαγιές μπορεί να είναι απρόβλεπτες, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στην ανάπτυξη των αεροσκαφών είναι το κλειδί για την επίτευξη αποτελεσματικής απόκρισης. Η συνεχής αξιολόγηση και η βελτίωση των διαδικασιών που βασίζονται σε εμπειρίες από προηγούμενα συμβάντα συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.